خانه / اطلاعات سلامت / فعالیت بدنی

فعالیت بدنی

ورزش مناسب سالمندان

ورزش در سالمندان

(بسته آموزشی ویژه سالمندان ) دکتر روناک غفوری: دکتری تربیت بدنی( یادگیری -حرکتی) سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است توجه به مسائل جسمی و سلامت بدن در این مرحله دارای اهمیت زیادی است. توجه به رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان ...
خواندن بیشتر

آیا ورزش باعث ارتقاء سلامت و طول عمر می شود؟

متخصصین پزشکی در این مورد به بحث پرداخته‌اند که آیا ورزش منظم باعث طولانی شدن عمر می شود؟ از آنجا که افراد مسن دارای آمادگی جسمانی، بسیاری از ویژگی‌های عملکردی افراد جوان‌تر را نشان می‌دهند، می‌توان دریافت که آمادگی جسمی بهبود یافته و شیوه زندگی ...
خواندن بیشتر

آب درمانی

آب درمانی (هیدروتراپی) عبارت است از حرکات و تمرینات بدنی که با هدف رفع محدودیت‌های حرکتی و افزایش قابلیت‌های جسمانی در داخل آب انجام می‌شود. آب درمانی رویکردی جامع برای توان بخشی و کمک به رفع عارضه‌های مختلف جسمانی و آرامش ذهنی و روانی است ...
خواندن بیشتر

ورزش های تعادلی و استقامتی جهت داشتن سالمندی سالم: بخش سوم تمرینات تعادلی

۵ تمرین در این بخش معرفی می گردد هر بار با سه تمرین بدنی آغاز کنید. سعی کنید تمریناتی را انتخاب نمایید که تا انتهای هفته بتوانید آن‌ها را به طور کامل انجام دهید. این تمرینات را به تدریج آغاز نمایید، تا بتوانید در یک ...
خواندن بیشتر

ورزش های تعادلی و استقامتی جهت داشتن سالمندی سالم: بخش دوم تمرینات استقامتی

۵ تمرین در این بخش معرفی می گردد هر بار با سه تمرین بدنی آغاز کنید. سعی کنید تمریناتی را انتخاب نمایید که تا انتهای هفته بتوانید آن‌ها را به طور کامل انجام دهید. این تمرینات را به تدریج را آغاز نمایید، تا بتوانید در ...
خواندن بیشتر