تغذیه

تأثیر اسید های چرب امگا ۳ و امگا ۶ بر بدن

اسیدهاي چرب چند غیراشباع براي بدن بسیار ضروري می باشند و به دو دسته امگا 3 و امگا 6 تقسیم بندي می گردند. لازم به ذکر است که بدن قادر به تولید این اسیدها نبوده و باید از طریق غذا تأمین گردد.امگا 3خواص امگا 3کاهش ...
خواندن بیشتر

انتخاب وعده غذایی سالم در رستوران

غذای رستوران معمولا داری حجم، کالری، چربی و نمک زیادی می‌باشد.  بدون هیچ ترس و نگرانی از مسئول رستوران درباره محتوا و طرز تهیه غذاهای موجود در منو سوال بپرسید. در ادامه نکاتی ارایه می شود که با کمک آن می‌توانید وعده غذایی خوشمزه و ...
خواندن بیشتر

برنامه‌ای برای انتخاب هوشمندانه‌ی غذا

برنامه‌ رهنمودهای تغذیه‌ای ایران و کتابچه راهنمای آموزش تغذیه در سالمندان که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است، برنامه غذایی را به شما پیشنهاد می‌دهد که کمک می‌کند با مصرف انواع مختلف مواد غذایی نیاز خود را تأمین نمایید. یک برنامه ...
خواندن بیشتر

هرم غذایی سالمندان

هرم غذایی سالمندان یکی از نکات اساسی در حفظ سلامت سالمندان توجه به تغذیه ایشان است. سالمندان بر اساس تعریف، افراد بالاتر از 60 سال هستند و سالمندی با تغییراتی در توان فرد و حواس این افراد همراه است. کاهش قدرت و توانایی، اختلال در ...
خواندن بیشتر

احساس تشنگی در سالمندان

در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ﺁﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد :  ١- ﮐﺎهش ﺣﺠﻢ ﺁب ٢- ﮐﺎهش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ادرار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﻪ هﺎ ٣- ﮐﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺁﺑﻲ همچنین ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻳﺎ ﺁب و هوای ...
خواندن بیشتر