آرتروز

توصیه هایی برای سالمندان مبتلا به آرتروز که می خواهند ورزش کنند.

سالمندانی که مبتلا به آرتروز هستند به نکاتی که در ذیل آمده است توجه نمایند. درد شدید و ممتد بعد از تمرینات بیانگر وجود مشکل است. چنانچه انجام تمرینی باعث تشدید التهاب مفاصل شود؛ بیمار تمرین را اشتباه انجام داده، تعداد دفعات انجام تمرین زیاد ...
خواندن بیشتر