خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اصول سازمان ملل در مراقبت از سالمندان

اصول سازمان ملل درمراقبت از سالمندان

اصول مهم سازمان ملل متحد پیرامون حمایت و مراقبت از سالمندان پیر شدن جمعیت یک چالش برای همه جوامع است. دستورالعمل ها و اصول جهانی برای امن کردن و فعال کردن افراد مسن به معنای ادغام آنها در جامعه به عنوان یک شهروند کامل در جوامع مختلف، طراحی شده است. …

ادامه نوشته »

منشور حقوق زندگی سالمندان

ماده ۱: حق زندگی. آزادی محل زندگی. خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند. سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد.   ماده ۲: مناسب‌سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند. محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی …

ادامه نوشته »

منشور حقوق سالمندی

ماده ۱: حق زندگی. آزادی محل زندگی. خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند. سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد.   ماده ۲: مناسب‌سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند. محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی …

ادامه نوشته »